Cookie Kezelési Tájékoztató

Cookie-k (websütik) használata a https://gyoriszinhaz.hu/ weboldalon

A tájékoztató célja a https://gyoriszinhaz.hu/ honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatójának (a továbbiakban: Felhasználó) informálása arról, hogy a Győri Nemzeti Színház (továbbiakban: Színház) honlapja milyen cookie-kat alkalmaz.

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Győri Nemzeti Színház
Képviseli: Dr. Bakos-Kiss Gábor igazgató
Levelezési cím: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7.
Honlap: https//gyoriszsinhaz.hu
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Adatvédelmi tisztviselő

dr. E. Simon Katalin Ráhel (Cím: 9021 Győr, Városház tér 1., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

3. A cookie-k alkalmazásának általános célja

A cookie (websüti) a böngészőprogramok által a Honlap megbízásából tárolt adatcsomag. A sütiket maga a honlap hozza létre a böngésző segítségével a Felhasználó számítógépén vagy eszközén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Többek között információt tárolhatnak a böngészésre használt eszköz paramétereiről, a Felhasználó esetleges egyéni beállításairól, korábbi látogatásairól, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljön. A tárolt adatok révén a Felhasználónak megfelelő beállítású lap töltődik be.

A honlap a cookie-k alkalmazásával interaktív módon tud működni, illetve felhasználó azonosítás nélküli látogatottság mérés történik.

4. A cookie-k típusai

1.Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a Felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik. Ezek elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez.

2.Használatot támogató, funkcionális és kényelmi cookie: ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy a honlap megjegyezze, milyen működési módot választott (pl. elfogadta a cookie tájékoztatót és a kereső listában kapott találatok milyen rendezési mód alapján kerüljenek megjelenítésre). Az a célt szolgálja, hogy következő látogatás alkalmával ne kelljen újra elfogadni a cookie tájékoztatót, vagy beállítani, milyen rendezési elv szerint lehessen megtekinteni az oldal tartalmait. A preferenciákat tároló sütikben lévő információk nélkül a honlap kevésbé gördülékenyen, de működhet. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem rögzítenek, kizárólag egy azonosítószám kerül tárolásra, melyből az oldal értesül, hogy a cookie tájékoztató korábban már elfogadásra került. A kényelmi cookie-t a kliens gép böngészője tárolja meghatározott ideig. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja a Honlapot.

5. Az adatkezelés és a cookie-k használatának jogalapja

A szükséges, munkamenet sütik esetén a sütik használata közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, figyelemmel a GDPR 6. cikk e) pontjára, továbbá az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 5. §-ára, az ezen törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, illetve a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet 3. számú melléklete szerinti elvárásokra.

A funkcionális illetve kényelmi sütik használatára a GDPR 6. cikk a pontja szerint az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, amit az oldalon elhelyezett bejelölés révén tud megtenni, illetve elutasítani a Felhasználó. A Felhasználó a cookie-k elfogadásával is teljesen biztonságosan használhatja a Honlap szolgáltatásait.

6. A sütik működése:

A Honlap megtekintése során, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, a Felhasználó által a honlapon megadott beállítások, a meglátogatott oldalak és az azokon eltöltött idő.

A weboldal üzemeltetője nem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

Személyes adatok nem jutnak a sütik alkalmazása révén adatkezelő birtokába.

7. A Honlap által használt cookie-k, a cookie-k alkalmazásának, illetve az adatkezelés célja és időtartama:

7.1.Az alkalmazás és adatkezelés célja: a Honlap megfelelő működésének biztosítása (munkamenet sütik esetén), illetve egyéb sütik esetén statisztika, az egyes felhasználók megkülönböztetése, látogatásszámlálás, az alábbiakban részletezettek szerint.
Az elhelyező a Honlap.

7.2. A használt cookie-k, és azokra vonatkozó részletes információk:

__utma (úgynevezett "állandó" cookie, mivel soha nem jár le. Nyomon követi, hogy a Felhasználó hányszor kereste fel a Honlapot, mikor volt az első látogatása, és mikor történt az utolsó látogatása)
__utmb és __utmc (együtt dolgoznak azon, hogy kiszámítsák, mennyi ideig tart egy látogatás. __utmb időbélyeget készít a pontos pillanatról, amikor a Felhasználó belép egy webhelyre, míg __utmc időbélyeget készít a pontos pillanatról, amikor a Felhasználó elhagyja a webhelyet. __utmb munkamenet végén lejár. __utmc 30 percet vár, majd lejár.)
__utmt (a kérelmek arányának szabályozására szolgál, 10 perc után törlődik)

__utmv (a Felhasználó számítógépén kerül beállításra, hogy a Google Analytics tudja, hogyan osztályozza a Felhasználót. Állandó, életre szóló süti)
__utmz (nyomon követi, honnan érkezett a Felhasználó, milyen keresőmotort használt, milyen linkre kattintott, milyen kulcsszót használt, és hol volt a világon, amikor meglátogatta a webhelyet. 15 768 000 másodperc alatt vagy 6 hónap múlva jár le)

f77c5395e0a12606c9e086aeff90cd1c (UA-3617983-30)

Az _utm kezdetű sütik Google Analytics cookie-k. Ha a Felhasználó törli ezeket a sütiket, akkor az __utmb és __utmc cookie-k eltűnnek, de au __utma, __utmz és __utmv cookie hosszú ideig megmarad. Amikor valaki törli a __utma cookie-t, lényegében törli a webhellyel kapcsolatos előzményeit. Amikor újra meglátogatja a webhelyet, vadonatúj látogatónak minősül.
A Google Analytics által használt sütikkel kapcsolatos adatkezelésről, a sütik funkciójáról részletesen az alábbi linken olvashat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Amennyiben nem kívánja valamennyi a Google Analytics által alkalmazott süti alkalmazását megtiltani, úgy az alábbi linken elérhető beállításokkal korlátozhatja az adatkezelést: https://policies.google.com/technologies/cookies
7.3. A jelenlegi modern böngészők engedélyezik a cookie-k beállításainak módosítását. Egyes böngészők alapértelmezettként elfogadják a cookie-kat, de ez a beállítás módosítható, hogy a jövőben a Felhasználó megakadályozza az alapértelmezett, automatikus elfogadást. Átállás esetén a böngésző minden esetben felajánlja a cookie-k beállításának választási lehetőségét.

Mivel a cookie célja a honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása valamint megkönnyítése, a cookie letiltása esetén az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy a honlapra látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. Ebben az esetben a weboldal a tervezettől eltérő módon működhet a böngészőben.

8. Biztonság és tárhelyszolgáltató

A Felhasználó a cookie-k elfogadásával is teljesen biztonságosan használhatja a Honlap szolgáltatásait. A Színház megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik a Honlap biztonságos használatáról, védi többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Tárhelyszolgáltató: Gyümölcstárhely Kft. (8000 Székesfehérvár, Palotai út 8/B 1/III., Telefon: +36 22 78 76 74, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Honlap: www.gyumolcstarhely.hu)

9. Adattovábbítás

A cookie-k működtetése révén a Színház személyes adatokat harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít.

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezeléssel kapcsolatban automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

11. A Felhasználót megillető jogok

a) Hozzájárulás visszavonása: A Felhasználó jogosult arra, hogy a funkcionális és kényelmi sütik alkalmazásához adott hozzájárulását – a sütik működése által lehetővé tett keretek között - bármikor visszavonja, a beállítások módosítása révén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt működő sütik jogszerű alkalmazását.

b) Felhasználó az Adatkezelőtől az I. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.

c) Felhasználó személyes adata helyesbítését (módosítását), kiegészítését, törlését, az adatkezelés korlátozását nem kérheti, és nem is tiltakozhat az adatkezelés ellen, mivel Adatkezelő személyes adatát nem kezeli.

d) Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a Felhasználót legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.

e) Jogorvoslathoz való jog:

Panasztételhez való jog: amennyiben a Felhasználó megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben a Felhasználó megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, akkor pert indíthat, melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Jelen tájékoztató kiadásának időpontja: 2023. május 1.

A tájékoztató letölthető .pdf formátumban »