2015. december 20.
Schiller
- dráma 2 részben -

Fordította. Vass István

Ármány és szerelem

Schiller
- dráma 2 részben -

Fordította. Vass István
 
 
Von Walter, kancellár egy német fejedelem udvarában   GÁTI OSZKÁR
Ferdinánd, a fia, őrnagy   SÁRKÖZI JÓZSEF
Von Kalb, udvarnagy   RUPNIK KÁROLY
Wurm, a kancellár magántitkára   UNGVÁRI ISTVÁN
Miller, városi zenész   FORGÁCS PÉTER
Millerné   JANISCH ÉVA
Lujza, a leányuk   BALSAI MÓNIKA
Sophie, a lady komornája   MOLNÁR VIRGÍNIA
Komornyik   FÉSŰS TAMÁS
     
Díszlet   MENCZEL RÓBERT
Jelmez   GYARMATHY ÁGNES
Súgó   VLASICS RITA
Ügyelő   KARÁCSONY SZILVESZTER
Rendező asszisztens   MÁTÉ RICHÁRD
     
Rendező   ÁCS JÁNOS

A darab, melyet a német irodalom, mint a legnagyobb polgári tragédiát tart számon. Magába sűríti a XVIII. század végének forradalmi, társadalmi konfliktusait. szenvedélyes vádirat a kis, széttagolt német államok akkori viszonyai ellen. Hercegi szeszély és kegyencnő-uralom. Hivatali korrupció és jogtiprás. Megvásárolható méltóságok és árúba bocsátott katonák. Nemesi dölyf és hétrét görnyedő polgári alázat. Az arisztokrácia feneketlen romlottsága, mely folytogató gőzként kavarog ebben az élethű drámában.

Ferdinánd és Lujza szerelmét az ármány kezdi ki. A szerelem úgy bontakozik kielőttünk, mint egy gyönyörű virág nyílása; nem lehet megakadályozni. A mű az amerikai függetlenségi háború idején, nem sokkal a nagy francia forradalom kitörése előtt íródott. A maga korában telve volt izzó politikai aktualitásokkal. Félreérthetetlen az a kép, amelyet Schiller az udvari életről rajzol. Amikor a költő egy kis német fejedelemségi udvar romlottságát ábrázolja, amely tönkreteszi az országot. A fejedelem eladja népének fiait, mint zsoldosokat Amerikába, hogy kedvesének ékszereket vásárolhasson - nem holmi képzelt államról ír, hanem szülőföldjéről, a kis würtenbergi fejedelemségről, Karl Eugen hercegről, ádáz ellenségéről és szerelméről, Hohenheim grófnőről.

A darab ötletét börtönbüntetése idején - mellyel a "Haramiák" című darab miatt súlytották - kezdte kidolgozni és nyomorúságos körülmények között, a herceg bosszúja elől menekülve írta meg. Mannheimben óriási sikerrel mutatták be 1784 április 15-én.